Giới thiệu Tin tức Tuyển dụng Liên hệ
Vietnam English

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 nĕm 2005;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế Quy định

Chất thải sắc nhọn (loại A): Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, có thể nhiễm khuẩn, bao gồm: bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các loại hoạt động y tế.Đi đường nhìn thấy nhưng mình chưa định hình được vật đó là gì? nó có ý nghĩa như thế nào mà người ta đặt nó đứng hiên ngang trên lề đường vậy nhỉ?


@Copyright 2014 - 2023 - Thietbitoanha.com
Thùng rác inox, Thùng rác nhựa